Få hjelp med ryggsmerter

Posted by Gage Keeling on January 03, 2023
Tips

Ryggsmerter kan være både akutte og kroniske. Det er ofte mange årsaker til at smertene i ryggen dukker opp, men en undersøkelse kan gi noen svar. Ved å få hjelp fra eksperter kan plagene lindres og rett behandling gjennomføres.

Årsaker

Problemer med ryggen er svært vanlig. Hele 60-80% vil få ryggproblemer i løpet av livet. De vanligste årsakene er arbeidsstillinger, tunge løft, inaktivitet og dårlig fysisk form, men som oftest er det flere faktorer som ligger bak. Det positive er at årsaken sjelden er farlig sykdom.

Behandling

Det finnes mange ulike behandlingsformer for ryggplager, og det er mye du kan gjøre selv. De fleste plagene kan lindres ved lett fysisk aktivitet, men ikke alltid. Om smertene er svært sterke og hindrer dagligdagse gjøremål bør du derfor søke hjelp. Ved rett behandling kan du etter noen få uker allerede merke bedring.

Smertefri

Selv om smertene er sterke betyr heldigvis ikke det at skaden er stor. Opplevelsen av smerte er individuell, og blir påvirket av ting som bekymringer, stress og søvn. Men for å unngå at ryggplagene forverrer seg, bør du ikke vente for lenge med å kontakte eksperter når det gjør vondt. Søk heller hjelp for ofte enn for sjelden.