Innbyggere i Norge i dag – flere eller færre siden 2005?

Posted by Gage Keeling on February 25, 2015
Norge

Visste du at det kun bodde etthundretusen mennesker i Norge, for ett tusen år siden? Så få var vi, og utviklingen gikk temmelig sakte frem til industrialiseringen på 1800-tallet. Da skjøt befolkningsveksten i gang, og på tohundre år hadde vi nesten femdoblet oss. 17-MajVi har avholdt folketellinger siden 1700-tallet, altså er oversikten veldig detaljert og utviklingen godt dokumentert. De seneste årene har befolkningsveksten flatet noe ut, men vi blir fortsatt stadig flere. Folketellingen i 2005 viste at det bodde 4,6 millioner mennesker i landet. Syv år senere, i 2012, passerte vi 5 millioner. Det har kun gått tre år siden dess, men vi har allerede rukket å bli over etthundretusen flere i Norge. En befolkningsøkning på over 12 % siden 2004 kan virke skremmende om man bekymrer seg for overbefolkning, men Norge kan mette mange millioner flere mennesker. En stor del av befolkningsveksten skyldes også innvandring, for det meste fra andre EU-land, med Polen og Litauen i spissen. Svensker har også stormet til Norge de seneste årene, og utgjør nå en stor del av befolkingen på Østlandet, med Oslo som hovedpunkt. Vi blir altså flere og flere, og regjeringen jobber på spreng for å skape arbeidsplasser til alle og enhver.