Det norske skolesystemet i dag

Posted by Gage Keeling on February 26, 2015
Norge

Hver gang man diskuterer gamledager og veier de opp mot det moderne samfunnet, ender man opp med opphetede debatter. Gjennom hele menneskehetens historie har det vært en evig kamp. Liberale krefter mot konservative holdninger. Dette har rot i menneskenes psykologi, der man ofte glemmer alt vondt og fokuserer på det positive i sin fortid. Derfor kan det virke for mange at ”ting var bedre før, i gamledager”. Dette gjelder også skolesystemet. Mange mener at skolene var bedre før, at de fokuserte på viktigere ting som moral og respekt, noe som har forsvunnet med tiden. Samtidig ser man at dagens ungdom er langt bedre utviklet enn hva deres foreldre og besteforeldre var. De har tilgang til langt mer informasjon, de har langt flere muligheter i livet og de er klare for langt bedre valg, enn før i tiden.Det norske skolesystemet har utviklet seg i takt med tiden, og det fortsetter stadig fremover. Norge når kanskje ikke de høyeste resultatene blant skoleelever på verdensbasis, men våre høyskoler verdsettes og skrytes av i utlandet. Det beste med det norske skolesystemet er selvfølgelig at det er gratis, fra barneskolen til universitetet. Dette gir ungene våre uendelige muligheter. De kan bli hva de vil, uansett hvem de er og hvor de kommer fra.