Hundreårsjubileum i Norge i 2005

Tilbake i 2005, allerede for 8 år siden så hadde vi hundreårsjubileum for unionsoppløsningen med Sverige. Dette ble selvsagt feiret stort over hele landet her I Norge, det er jo tross alt noe utrolig stort det at Norge ble en selvstendig nasjon i 1905,  noe de fleste var og er glade for.

Oslo

Men selvsagt så er det alltids noen som ikke vil være med å feire, nettopp fordi de er imot det at Norge skal være helt selvstendig, disse det er snakk om ønsker at Norge skal bli med i EU, noe de fleste her i Norge er ganske sterkt imot, noe som nok forklarer hvorfor det hittil ikke har skjedd.

Ordet «Unionsoppløsningen» blir vanligvis brukt for å forklare oppløsningen av unionen som var mellom Sverige og Norge, selve oppløsningen foregikk på litt forskjellige tidspunkter. Den 7. juni i 1905 så ble Unionen ensidig oppløst kun av Norge, det samme året men da den 26. oktober så ble så ble det offisielt oppløst fra begge parter. Unionsoppløsningen var et resultat  av flere års uenigheter mellom Norge og Sverige om flere ulike ting, den norske misnøyen vokste mer og mer mot slutten, Høyre ville derimot beholde unionen så lenge det ble full likestilling mellom statene, mens Venstre ville bli helt uavhengige.

Tiden som kom etter unionsoppløsningen hadde stort preg av fremgang i økonomien samtidig som det kom frem mange spørsmål rundt både økonomiske og sosiale spørsmål. Det ble også stor industrialisering, hvor billig fossekraft og utenlandske investeringer ble utnyttet til det fulle. Det vokste altså frem helt nye industriområder både i Odda, Rjukan, Notodden, Sør- Varanger og flere steder rundt i Norge. Det var også etter dette at store bedrifter som Norsk Hydro og Elektrokemisk ble grunnlagt.
På landsbygda også gikk det bare fremover, salgsjordbruket fortsatte å øke og det ble mer og mer mekanisering med slåmaskiner, treskeverk og annet utstyr som slo igjennom.

Markeringen i 2005 hadde blitt planlagt av flere parter helt siden år 2000, og både Norge 2005 AS, Slottet, Regjeringen, Kirken, Stortinget og enda flere var med å planlegge alt rundt denne hundreårs markeringen. Utenriksdepartementet var også med og stod blant annet for planlegging og utføring av ulike aktiviteter i sammenheng med markeringen i utlandet. Selskapet som ble opprettet i sammenheng med markeringen hadde tittelen «Verdensborger i hundre år» som sin ramme for selve markeringen, med dette så ville de sette fokus på landets historie, verdiene i Norge og Norges fremtidsmuligheter.