Norges høye levestandard

Det er vel ingen tvil blant noen verken her i Norge eller noen i resten av verden at oljen har gitt oss en høyere levestandard.

Norges omtales rundt i verden som et av verdens rikeste land og som et av verdens beste land å bo i. Men for bare 100 år siden så var Norge et fattig land, hvor kun Hellas og Portugal hadde lavere inntektsnivå enn Norge i Vest-Europa.

Det var i 1971 at vi startet oljeproduksjonen vår i Norge, noe som endret norsk økonomi fullstendig. Dette har gitt oss muligheten til å bygge ut velferdsordninger innen både helse, omsorg og utdanning.

Olje- og gass industrien i Norge er vår aller viktigste næring og står for hele 23 prosent av verdiskapningen i Norge og omtrent halvparten av eksporten vår også. Gjennomsnittlig i Norge så har vi en veldig høy levestandard, hvor de aller fleste av oss har det vi behøver og mer til av materielle goder. Vi kan altså takke oljen for at vi har gode sykehusordninger, gode helsetilbud, gode kollektivtilbud, og en pensjonsordning med obligatorisk tjenestepensjon. Alle i Norge har rett til en utdanning uten at dine forelders inntekt spiller noen rolle.

Når oljen kom så ga den også arbeid til mange arbeidsledige i en vanskelig tid, det har ført til jobber både for nordmenn og for arbeidere i andre land noe som har gjort Norge til et internasjonalt samfunn. Oljen er altså den aller viktigste grunnen til at Norge idag er et av verdens rikeste land, i tillegg til å være et trygt land å bo i.