Norges utvikling fra 2005

Posted by admin on November 05, 2013
Norge

Norge utvikler seg stadig vekk, innen økonomi, innen skole og helse, innen jobb og utdanning og Norge er også et land som er med å hjelper andre land å utvikle seg.

Siden 2005, altså 8 år siden så er det også mye som har utviklet seg her i landet, både helt nye ting som har dukket opp som smarttelefoner, Facebook og andre sosiale medier men også andre ting som at flere og flere her i landet benytter fly som transport både til utland og innenlands. Bare på Gardemoen flyplass så har flytrafikken økt med hele 40- 50 % bare siden 2005.

Ser vi på skole, utdanning og jobb så har også det utviklet seg stort siden 2005, barnehageutbygging har vært et stort fokus og også så er over 350 000 flere mennesker i Norge i jobb idag enn det som det var i 2005. En ting som er nytt her er at regjeringen har gjort det lettere å starte og å drive egen bedrift.

Innen skole så har Norge også jobbet hardt for å forbedre vilkårene og mulighetene for elever, det er blitt undersøkt og norske elever gjør det bedre i både lesing og matematikk enn det de gjorde før 2005, dette er mye på grunn av at antall timer for de viktigste fagene har blitt økt.